Մատչելիություն քաղաքականություն

Այս Էջը Դիտել՝ 
EnglishEn Español (Spanish)中文 (Chinese)Sa Tagalog (Tagalog)Tiếng Việt (Vietnamese)한국어 (Korean)

Մատչելիության / Օգնության էջ

Կալիֆորնիա նահանգի կայքը մշակվել է Կալիֆորնիա նահանգի օրենսգրքի 11135 հոդվածի համապատասխան, որը գտնվում է Կալիֆորնիայի նահանգի օրենսգրքի. Բաժին Դ-ի մեջ: Հոդված 11135-ը պահանջում է, որ բոլոր էլեկտրոնային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն որ զարգացվել կամ գնվել են նահանգի կողմից մշակված ու մատչելի լինեն հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց: Կան տարբեր տեսակի ֆիզիկական հաշմանդամություններ, որոնք ազդեցություն ունեն մարդու ինտերնեթի հետ շփման մեջ՝ ինչպիսին են Տեսողության կորուստ, լսողության կորուստ, սահմանափակ ձեռնարկության կարողություն, և իմացականություն: Հետեվաբար,  հաշմանդամներից յուրաքանչյուրը յուրահատուկ ձեվ ունի նման շփումի համար: Մեր նպատակն է ապահովել համացանցի լավ փորձառություն բոլորին համար:

Ստորև դուք կգտնեք մի ցանկ, որոշ տեխնոլոգիական լուծումների, որը մենք ստեղծել ենք՝ մեր կայքում հեշտ նավարկելու համար: Ավելի ևս բարելավելու ձեր այցը՝ ինչպես օրինակ մեծացնելու տառաչափը, խնդրում ենք տեսնել վարը՝ թե ինչպես կարելի է  հարմարեցնել Ձեր զննարկիչը-customize your browser.

Արագ հղումներ

Ի՞նչն է մեր կայքն հասանելի դարձնում:

Հարմարեցրեք Ձեր զննարկիչը՝ Ձեր կարիքներին բավարարելու

Փոխել տառատեսակի չափը

Շատ զննարկիչների համար (ինչպես օրինակ `Internet Explorer, Firefox, Netscape) դուք կարող եք փոխել տառաչափը հետևյալ քայլերին դիմելով:

Եթե Ձեր զննարկիչը կիրառում է տարբեր կոնվենցիաներ և չեք իմանում ինչ անել, խնդրում ենք ստուգեք ձեր զննարկիչի Օգնություն ցանկը (Help menu): Սա ընդհանրապես զննարկիչի վերևի ցանկի վերջին կոճակն է: Կարող էք այդ բանալ նաև «Alt + H» խփելով:

Բացի այդ, ավելի նոր զննարկիչներն ունեն տառերն մեծացնող միջոց (magnifying tool, zoom) , որ թույլ է տալիս խոշորացնել էջը և ցուցադրել բոլոր տառերը 150-ից 200 տոկոս չափովը, և այլն: Նայեք «+» նշանին, որը ընդհանրապես կգտնվի ձեր զննարկիչի վարի, աջ, կամ վերի աջ կողմը՝ զննարկիչի «menu tools»ի տակը: Ստեղնաշարով այս միչոցին հասնելու համար խբեք   «"Ctrl" + "Shift" + "+"» մեծացնելու, իսկ «Ctrl" + "Shift" + "-"» փոքրացնելու համար:  

Shortcut-եր

Add-ons- Հավելցվածներ.-

Փոխել CSS-ը

Մենք մշտապես արդիականացում ենք մեր բովանդակությունը և ձգտում ենք այն դարձնել մատչելի. Եթե ունեք հարցեր կամ առաջարկություններ, խնդրում ենք կապնվել մեր Webmaster–ի հետ:

Դժվարություն Կայքից Օգտվելու

Եթե դուք դժվարանում էք կայք մուտք գործել որոշ ֆիզիքական անկարողության պատճառով, հաճեք մեզ գրել ու մենք Ձեզ հետ կաշխատենք այդ դժվարությունն հաղթահարելու, որպեսզի տեղեկությունը մատչելի ձեզի: Դուք կարող եք ձեր պահանջը ուղղակի մեր Webmaster–ին ուղարկել: