Chính Sách Hỗ Trợ Truy Cập Trang Web

Xem bản dịch trang này sang:
English | En Español (Spanish)中文 (Chinese)Sa Tagalog (Tagalog)한국어 (Korean) | Հայերենով (Armenian)

Trang Trợ Giúp/Hỗ Trợ Truy Cập

Trang web của Tiểu Bang California được phát triển chiếu theo Điều 11135 Bộ Quy Định Chính Phủ California, thuộc Chương D Bộ Quy Định Chính Phủ California. Theo Điều 11135, tất cả các công nghệ điện tử hay tin học nào được Chính Phủ Tiểu Bang California phát triển hay thu mua đều phải tạo điều kiện thuận tiện cho người khuyết tật có thể tiếp cận được. Có nhiều loại khuyết tật khác nhau có thể ảnh hưởng đến khả năng của người sử dụng khi tương tác với các trang web. Một số thí dụ là: khiếm thị, khiếm thính, hạn chế khả năng di chuyển ngón tay, và khuyết tật về nhận thức. Mỗi khuyết tật này đòi hỏi những giải pháp khác nhau để có thể tiếp cận thông tin điện tử một cách hiệu quả. Chúng tôi mong muốn thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người đến thăm trang web của chúng tôi.

Dưới đây quý vị sẽ thấy danh sách liệt kê một số giải pháp công nghệ mà chúng tôi đã đưa vào trang web để hỗ trợ cho việc truy cập, tải xuống nhanh và điều hướng nội dung. Còn nếu muốn biết những cách khác để sử dụng và đọc trang web này dễ dàng hơn, thí dụ như tăng cỡ chữ, xin xem phần dưới đây về cách tùy biến trình duyệt của quý vị.

Các Dòng Liên Kết Nhanh

Trang Web Của Chúng Tôi Có Những Chức Năng Gì Để Giúp Người Sử Dụng Dễ Dàng Truy Cập?

Tùy Biến Trình Duyệt Của Quý Vị Để Đáp Ứng Nhu Cầu Cá Nhân

Đổi cỡ chữ

Phần lớn các trình duyệt (thí dụ: Internet Explorer, Firefox, Netscape) cho phép quý vị đổi cỡ chữ bằng cách thực hiện những bước sau đây:

Nếu trình duyệt của quý vị dùng những ngôn từ khác và quý vị không tìm được đường dẫn này, hãy kiểm tra trong trình đơn Help (Trợ Giúp) ở trình duyệt của quý vị. Trình đơn Help thường là tùy chọn cuối cùng ở thanh trình đơn trên. Nhiều khi quý vị có thể vào trình đơn này bằng cách ấn các phím "Alt" + "H".

Thêm vào đó, các phiên bản mới hơn của những trình duyệt thường có công cụ phóng to cho phép quý vị phóng lớn trang web và hiển thị tất cả các thành phần ở độ gấp 150 phần trăm, 200 phần trăm, v.v... Hãy tìm công cụ phóng to có dấu "+". Biểu tượng này thường nằm ở bên phải phần dưới của trình duyệt, hay ở bên phải phần trên ngay dưới các công cụ trình đơn chuẩn. Hoặc, phím tắt để mở công cụ này là: "Ctrl" + "Shift" + "+" để phóng to lên, và "Ctrl" + "Shift" + "-" để thu nhỏ lại.

Các Lệnh Tắt

Các tiện ích bổ sung

Thay Đổi CSS

Chúng tôi luôn cập nhật nội dung trên trang web của chúng tôi, và cũng luôn cố gắng hỗ trợ mọi người để có thể dễ dàng truy cập. Nếu quý vị có thắc mắc hay muốn góp ý kiến, xin liên lạc với Người Điều Hành Trang Web của chúng tôi.

Gặp Khó Khăn Khi Truy Cập Nội Dung

Nếu vì lý do khuyết tật mà quý vị gặp khó khăn khi truy cập bất cứ nội dung nào trên trang web này, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị để tìm cách giúp quý vị truy cập được thông tin. Quý vị có thể nộp yêu cầu cho Người Điều Hành Trang Web của chúng tôi.