California State Controller's seal

Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակ Գաղտնի Ապահովագիր

Այս Էջը Դիտել՝ 
EnglishEn Español (Spanish)中文 (Chinese)Sa Tagalog (Tagalog)Tiếng Việt (Vietnamese)한국어 (Korean)

Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակը հիմնական է համարում անհատների ինքնության գաղտնապահությունը եւ խիստ միջոցներ է որդեգրել իր հավաքած տեղեկությունները գաղտնի պահելու գծով: Հետեվաբար, անձնական ինֆորմացյա բաց չի տրվում, բացի ձեր հավանությամբ կամ էլ այնպես ինչպես արտօնված է օրենքով: Սույն գործելակերպն հետեվյալներով է բացատրվում.-

  • Վերահսկիչի գրասենյակն հավաքում է ինֆորմացյա օրինական ճամբով եւ զայն գործածում է այն նպատակին որով ինֆորմացյան հավաքվում է: Կալիֆորնիայի օրենքն հաստատում է, որ ձեր կողմից մատչելի դարձած տեղեկություններն կարող են հրապարակվել՝ Public Records Act-ի շնորհիվ: Այսուհանդերձ, գոյություն ունեն ձեր ինֆորմացյան հրապարակելու սահմանափակումներ:
  • Ելեկտրոնային փոստը կոմունիկացիայի միջոց է նկատվում: Սրանով ձեր ուղարկած տեղեկություններն կարող են այլոց կողմէ ստացվել: Եթե հասարակական հարցախույզի մասնակցես ու այդ ճամբով ինֆորմացյա ուղարկես մեր գրասենյակին, ձեր Ելեկտրոնային փոստն ու մնացյալ ինֆորմացյան կարող է նահանգային այլ տիբարտամենտերին հղվել (օրինակ՝ social security number, account number, credit card number ու այլ տեղեկություններ):
  • Դուք պատասխանատու եք ապահովել ձեր գործածելիք անվան ու գաղտնի թիվի գաղտնությունը: Եթե դուք ձեր անունը, ծածկանունն ու գաղտնի թիվը որեվէ մէկին տաք, նրանք կարող են ձեր կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիան դիտելու միջոց ունենալ:
  • Երբ դուք այս կայքէջի վրա ինֆորմացիա կնայիք, կարող է որ ոչ- կոնֆիդենցիալ տեղեկություն հավաքվի, օրինակ թվականն ու ժամը ձեր այցին ու այն էջերը որ դուք ացելեցիք այս հանդիպումին: Կայքէջը կարող է որ երբեմն տեղադրի մի շարք «cookies»ներ ճանաչելու համար քեզ եւ քո համակարգիչը մեր կայքէ'ում: «Cookies»ները բեն պարունակեր ոբ մի անհատական կամ կոնֆիդենցիալ տեղեկություն քքո մասին, եւ կգործածվեն միայն կայքէջի ակտիվությունը չափելու:
  • Բոլոր անհատական ինֆորմացիա որ  կտրամադրվ վերահսկիչի գրասենյակին ապահովված է վթարի, կորուստի, բարեփոխումներու, անիրավ ձեռքբերման, կամ  բացահայտում ինչպես որ կպահանջվի Դաշնակցային եւ Կալիֆորնյո Օրենքով, եւ Նահանգի Վարչական Ձեռնարկի Ապահովագրությամբ: Դիպարտմենտի ու աշխատավորների մակարդակներին, համապատասխան համակարգիչ, ցանց եւ ինտերնետային տեխնիկական անվտանգության հսկողություններ կարգիլեն անարդար մօտեցում ձեր կողմից տրամադրված ինքնակամ ինֆորմացիային: Այս անվտանգության հսկողություններից են.- ծածկանունի ու ծածկաբառի վերստուգում, տվյալների գանտնագրում, գաղտնի փոխանցումներ, ապահով պահեստի վայրեր, եւ աուդիտ հետքեր: Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակի պաշտօնյաները մարզված են գաղտնի եւ անձնապէս ճանաչելի տեղեկությունների, ինչպես նաև սրանց չարաշահման հետեվանքների՝ աշխատանքի պարտավորությունների նկատմամբ
  • Վերահսկիչի գրասենյակը ձեր տեղեկությունները ոչ կառավարական կամ երրորդ կողմերին չի վաճարում՝ բացի եթե դուք այդ կամավոր կերպով արտօնած լինեք: Գրասենյակը ձեր տեղեկություններն կօգտագործի այն ատեն երբ այդ մասին տեղյակ լինելու կարիքն ունի՝ մանավանդ ձեզ տալու այն ծառայություններն որոնք դուք կպահանջեք:
  • Գրասենյակը ձեր տեղեկություններն պահում է ժամանակավորապես: Հատուկ տեղեկություններ ապահով ու օրինական ձեվերով կործանվում են (օրինակ՝ purging, magnetic degaussing/erasing, shredding) երբ նրանց կարիքը չկա, որպեսզի անոնք անօրէն գործածման չենթարկվեն: Նման տեղեկության կործանում հաճախ կատարվում է գրասենյակի կողմից:
  • Մեր կայքէջի վրայ գտնված տեղեկություններն բաց են հանրության՝ ըստ օրենքների ու կանոնների տրամադրությանց, բացի լուսանկարներից ու պաշտոնական խորհրդանշաններից: Մինչ գրասենյակը փորձում է տեղեկություններն ամենալավ կերպերով պաշտպանել, այնսուհանդերձ որևէ սխալի կամ բացթողումի պատասխանատու չենք: Եթե մեր կայքէջից մի կոճակ խփելիս այլ կայքէջ երթաք՝ ապա այդ կայքէջի տրամադրությանց ու կանոններին ենթակա կդառնաք ու մեր գրասենյակը պատասխանատու չի լինի այդ կայքէջում ձեր կատարած փնտռտուքի հետեվանքով տեղեկությունների արտահայտման:

Իբրև հանրային սպասարկություն՝ գրասենյակը հասկանում է ձեր տեղեկությունները գաղտնի պահելու կարեվորությունը: Ամեն ջանք ի գործ կդնենք այդ կատարելու՝ ըստ 1977-ի օրենքի տրամադրությանց  [Title 1.8 [սկսելով քաղաքացիական օրենքի բաժանմունք  3-ի, 4-րդ գլխի բաժին 1798]ով, ու կառավարական օրենքի բաժիններ 11015.5 ու 11019.9-ով:

Եթէ որեվէ հարցեր կամ մտահոգություններ ունեք այս օրենքներին աչնչությամբ խնդրում ենք կամնվեք Գրասենյակի Գաղտնության Պաշտօնակատարի հետ.- 

Privacy Officer
State Controller’s Office
300 Capitol Mall, Suite 1850
Sacramento, CA 95814