California State Controller's seal

Լքված Գույքերի Ծրագրի Մասին

Կալիֆորնիա  նահանգը ներկայիս իր մօտ ունի մօտ 5.7 պիլիոն տոլար արժող Լքված Ապրանք՝ որոնք 11.6 միլյոն անհատների ու կազմակերպությունների են պատկանում: Սեփականատերերը որևէ ժամանակ կարող են վերստանալ նրանց դրամը կամ ապրանքը:

Ի՞նչ Է Լքված Գույքերի Ծրագիրը

Լքված Գույքերի ծրագրին հիմամբ նահանգը իր մօտ է պահում քո լքված համարվող դրամը կամ ապրանքը: Սրանք հղվում են նահանգի վերահսկիչի գրասենյակ՝ զանազան գործատերերից, երբ նրանք ալ անկարող են կապ պահել մի սեփականատիրոջ հետ: Նահանգի վերահսկիչի գրասենյակը իր մոտ է պահում դրամը կամ ապրանքը, մինչև որ սեփականատերը  կամ նրան ժառանգորդները դիմում կատարեն զանոնք վերստանալու:

Կալիֆորնիայի Լքված Գույքերի Օրենք պարտավորեցնում է՝ որ դրամատուներ, ապահովական ընկերություններ, եւն..., Նահանգի վերահսկիչի գրասենյակ հղեն իրենց մոտ լքված մնացած գույքերը, երբ որոշ ժամանակից ի վեր (ընդհանրապես 3 տարի) սեփականատիրոջ հետ կապը կտրված է: Շատ Հաճախ այնպես է պատահում, որ սեփականատերը մոռանում է թե դրամ կամ ապրանք ունի մի հաստատության մոտ, կամ ալ  առանց լուր տալու այլ հասցե է փոխադրվում, իսկ եթե նոյնիկս նա նամակները ստանալու համար փոստին նոր հասցե է տալիս, ապա այդ պայմանաժամն էլ աւարտում է: Պատահում է նաև որ սեփականատէրը մահանում է եւ ոչ ոք լուր չի ունենում նրա լքած դրամի կամ ապրանքի մասին:

Լքված Գույքերի Օրենքը սահմանված էր, որպեսզի այլ կողմեր չկարողանան սեփականացնել մարդոց գույքերն ու գումարները: Օրենքը իրավունք է տալիս նահանգին՝ որ վերադարձնի ձեր գույքերն եւ գումարներն, ինչպես նաև քաղաքացիներին համար ճշդում է նման հարցեր հետապնդելու մի հասցե՝ որը Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակն է և կարող է դիմումներ ընդունել ԱՄՆ-ի բոլոր նահանգներից Ձեր ապրանքը կամ դրամը գտնելու համար: Իսկ եթե ապրանքը վաճարվել է, ապա նրան հասույթը ձեզ է փոխանցվում: 

Ի՞նչ Է Լքված Գույքը

Լքված գույքը ընդհանրապես դրամական մի հաշիվ է, որը անուշադրությամբ լքվելէ սեփականատիրոջ կողմից, օրենքով ճշդված ժամանակով, որը ներկայիս 3 տարի է: Կալիֆորնիայի Լքված Գույքի օրենքն տնային կամ հողային կալված չի պարունակում: Չգործածված  gift certificate-ներն ալ մաս չեն կազմում օրէնքինեւ նահանգին չեն վերադարձվում:

Լքված Գույքերի ամենածանօթ տիպերն են.-

  • Դրամատնային հաշիվներ կամ արկղներ
  • Բաժնետոմսեր ու նրանց զանազան տեսակները (Stocks, mutual funds, bonds, and dividends)
  • Չգանձված  cashier's check-եր կամ money order-ներ
  • Խնայողական հաշիվներ (Certificates of deposit)
  • Ատենը հասած կամ վերջացած ապահովագրության հաշիվներ (Matured or terminated insurance policies)
  • Ժառանգություն (Estates)
  • Այլ դրամական հաշիվներ (ինչպէս օրինակ՝  Mineral interests and royalty payments, trust funds, and escrow accounts)
  • Նաև Trust Ֆոնտեր և escrow հաշիվներ

Ինչպէ՞ս կարող են իմանալ եթէ գումարս Կալիֆորնիայի Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակին է հղվել:

Դրամական հաստատություններ ու գործատերեր պարտավոր են ազդ ղրկել իրենց մօտ գտնվող ձեր վերջին ծանօթ հասցեյով, իմացնելու ձեզ թե ձեր դրամը կամ գույքը Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակին է հղվելու՝ եթէ նրանց իմաց չտաս որ ուզում ես դրամը կամ գույքը բաց հաշիվով պահել նրանց մօտ: Եթե դրամատունը կամ գործատերը չկարողանա կապ հաստատել ձեր հետ, ապա ձեր դրամը կամ գույքը մեզ պիտի հղվի, ուր դուք կամ ձեր ժառանգորդները պիտի կարողանաք զայն վերստանալ: Ձեր դրամը կամ գույքը  դրամատնից կամ գործատերից վերստանալու մի առիթ եվս պիտի տանք ձեզ ու փորձենք իմաց տալ որ լքված գույք ունեք եւ տանք ինֆորմացյան՝ որտեղից կարող էք զայն վերստանալ, ապա թե ոչ դրամը կամ գույքը մեր գրասենյակն է հչվելու: Կալիֆորնիա  Նահանգը նաեվ ամեն տարի թերթերի միջոցով հրապարակումներ կկատարի նման լքված ապրանքների մասին:

Ինչպէ՞ս կարող եմ իմանալ եթե լքված գույք ունեմ:

Սեփականատերեր կամ նրանց ժառանգորդները կարող են նման լքված ապրանքների գծով փնտռտուք կատարել Կալիֆորնիա  Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակի կայքէջից: Շատ մարդիկ կան որոնք նույն անունն ունեն: Հետեվաբար, նույնիսկ ձեր փնտռած անունով դրամ կամ գույք գտնելը չի նշանակում որ դա ձերն է: Մենք պիտի կարողանանք ձեր սեփականատիրությունը ճշդել՝ երբ մեզ պահանջի ամբողջացված դիմում հղէք: Փնտռե'ք հիմա թէ  Կալիֆորնիա  Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակի մոտ դրամ կամ գույք ունեք:

Կալիֆորնիան Որքա՞ն Ժամանակ Պահում է Լքված Գույքը:

Սեփականատիրոջ կամ նրա ժառանգորդներին համար նրանց գույքը վերստանալու ժամանակի սահմանում չկա: