California State Controller's seal

Դիմում Կատարելու Մասին

Լքված Գույքի Վերստացման Դիմումի Մասին

Ձեր լքված գույքին վերատիրանալու համար պարտիք ամբողջացված դիմումնագիր հղել փոստի միջոցով ու անոր կցեք պահանջված բոլոր փաստաթղթերը:

Հաճեք տեսնել դիմում ներկայացնելու մասին վարը տրված ու սեփականատիրություն ճշդելու վերաբերող տեղեկություններն ու հրահանգները: Երբ ձեր ամբողջացված դիմումի թղթածրարը ստացվի մեր գրասենյակին կողմէ, գույքի նկարագրությունն կվերցվի մեր կայքէջից մինչ դիմումը տակավին ընթացքի մեջ է:

Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակն պարտավորությունն ունի վստահ լինելու որ մեր պահած գույքը կվերադարձվի իր արդար սեփականատիրոջ: Մենք շատ խստապահանջ ենք մեր այս պարտավորության մեջ: Շատ անձեր նույնանման անուններ ունեն ու եթէ սեփականատեր մը պահանջված բոլոր տեղեկությունները մեզ չփոխանձի, չենք կարող մեր գործը կատարել: Ուզում ենք վստահ լինել որ մահացած մի անձի գույքն նրա իսկական ժառանգորդներին են վերադարձվում: Եթէ կտակ գոյություն չունի՝ պարտավոր ենք ժառանգությունը բաժանել ըստ նահանգի օրենքների տրամադրության:

Դիմումնագիրը Ո՞ւր Կարող Եմ Գտնել:

Եթե ձեր փնտռտուքն հաջող անցնի, «Փնտռտուքի Արդյունքներ»ի էջի վրա գույքի գունավոր մի թվահամար պիտի նշմարեք ձեր անվան ու հասցեյի քով: Խփեք այդ թվահամարը: Պիտի տարվեք «Գույգի Նկարագրութիւն» կոչված էջը, ուր պիտի գտնեք դիմումնագրի օրինակ որը կարող էք տպել: Հաճեք հետեվել դիմումնագրի վրա գտնվող հրահանգներին՝ զայն ամբողջացնելու համար:

Դիմումն Ինչպե՞ս Կներկայացնեմ:

Ձեր դիմումնագրի հեզասահ ընթացքն ապահովելու համար հաճեք ուշադիր հետեվել դիմումնագիրը լեցնելու հրահանգներին: Եթէ չկարողանաք հաստատել թե դուք եք ձեր պահանջած գույքի սեփականատերը, կամ ձեզ պիտի կապնվենք ու կամ ալ դիմումի թղթածրարը ետ ձեզ ուղարկենք, որուն պիտի կցենք նամակ ասելով որ դիմումն ամբողջական չի եւ ինչու:

Եթէ պահանջված բոլոր փաստաթղթերը չներկայացնեք, ձեր դիմումի որոշումը պիտի ուշանա, մինչև որ մեզ ուղարկեք գույքի  սեփականությունն երաշխավորող փաստաթղթեր:

Ի՞նչ Տեսակի փաստաթղթերի կարիք ունեմ:

Դիմումի հետ ներկայացվելիք փաստաթղթերը կախյալ են այն բանից, որ դուք գույքի սեփականատե՞րն էք, թե ժառանգո՞րդ, կամ ալ սեփական կամ կառավարական հաստատություն: Հաճեք տեսնել մեր կայքէջի դիմում ներկայացնելու հրահանգների բաժինը՝ ուր զանազան սեփականատիրությունների հատուկ փաստաթղթերի ցուցակ կա:

Հաճիք նկատի ունենալ.-
Ձեր ստորագրությունը պիտի վավերացվի Նոտարի կողմից՝ եթէ դիմումի գումարը 1000 տոլար կամ ավելի է:
Դրամատնային արկղների բոլոր դիմումների ստորագրություններն պարտին նոտարի կողմից վավերացված լինել:

Դիմումի Պատասխանելը Որքա՞ն կը Ժամանակ կխլի:

Ձեր դիմումը կաեվոր է մեզ համար ու ամեն ջանք ի գործ պիտի դնենք զայն ամենակարճ միջոցում ավարտելու: Օրենքը մեզ տալիս է 180 օր դիմումի ստացման թվականից՝ զայն քննելու ու պատասխանելու: Գույքերի սեփականության դիմումներն ընդհանրապես ավարտում են 30-ից 60 օրվան ընթացքում: Սակայն, նույն գույքին մեկից ավելի սեփականատերերու  կամ ժառանգության հարցերն կարող են ավելի երկար ժամանակ խլել: Այսուհանդերձ պարտավոր ենք դիմումներին գոհացնել 180 օրվա ընթացքում, բացի securities-ի պարագային, ուր պարտադրված ենք երկար հետազոտել որոշ հարցեր (օրինակ՝ corporate mergers, acquisitions, stock splits, or dividends): Նման պարագաներին հաճեք մեզ հավելյալ 90-ից 180 օր տալ նման դիմումներն ավարտելու համար:

Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակը նաև տրամադրում է ինտերնետային մի ծրագիր (online system) ուր կարող էք ձեր դիմումի ստատուսն տեսնել: Եթե ձեր դիմումի ինֆորմացիան հոն չի, սա նշանակում է որ  մենք դեռ ևս դիմումն սիստեմին մեջ չենք զետեղել: Հաճեք մոտ 30 օր տալ դիմումի հղման օրից՝ ձեր դիմումի ստատուսն ինտերնետի վրա տեսնելու:

Ինտերնետային Դիմումի Ստատուսի Ծրագիր