California State Controller's seal

Հաճախորդների Տեղեկույթ

 

Մի թողնեք որ ձեր գույքը Կալիֆորնիա  նահանգի վերահսկիչի գրասենյակ փոխանցվի:

Գույքը Կալիֆորնիա  Նահանգի Վերահսկիչի գրասենյակին է հղվում զայն պաշտպանելու համար, երբ մի դրամատուն կամ ընկերություն կապը կորսնցնի սեփականատիրոջ հետ: Մի քանի միջոցներ կան գույքի մեզ հղման արգելք հանդիսանալու համար.-

Ձեր դրամական հաշիվները փակեք կամ  check-երը գանձեք

 • cashier’s check-երը գանձեք նրանց թվականից մինչ երեք (3) տարի անց, կամ ալ դրամատուն հղեք նորն ստանալու համար:
 • money order-ներն  գանձեք նրանց թվականից մինչ յոթը (7) տարի անց, կամ ալ դրամատուն հղեք նորն ստանալու համար:

Ձեր բոլոր հաշիվներից ճշգրիտ արձանագրություն պահեք եւ դրանք վերանայեք տարեկան

 • Ձեր բոլոր դրամատնային հաշիվները, բաժնետոմսերը, ապահովագրական շահույթները, դրամատնային արկղները , հանրային սպասարկությանց կտրոնները  ցուցակագրեք եւ անոնց հասցեները ու կապի այլ միջոցները գրեք:
 • Միշտ կապ հահեք սրանց հետ ու ձեր նոր անունը (փոփոխության պարագայում), նոր հասցեն, կամ նրանց պատկանելիյության փոփոխություններն (մահի կամ ամուսնալուծման պարագայում) հղեք նրանց:
 • Ձեր դրամատնային հաշիվների կտրոնները միշտ քննեք եւ պատասխան պահանջող հարցերին պատասխանեք:
 • Պատասխանեք բաժնետոմսերի ընկերությունների հայցերին երբ նրանց մոտ բաժնետոմս ունեք:

Տարեկան ցուցակ պահեք հաշիվների նկատմամբ

 • Դրամատնային հաշիվները ակտիվ պահեք ու փաստաթղթերը պահեք:
 • Փոքրերու նվերները [Uniform Gift to Minors Act (UGMA)] ակտիվ պահեք ու փաստաթղթերը պահեք:
 • Կարեվոր փաստաթղթերից կրկնօրինակ պահեք եւ ընտանիքին իմաց տաք թե նրանք ո՞ւր են:

Ձեր դրամատնային հաստատության ձեր հետ կապի մեկ այլ անուն տվեք եւ ձեր ժառանգորդի մասին տեղեկագրեք

 • Ժառանգորդներին իմաց տվեք ձեր բոլոր հաշիվներից եւ փոփոխությունների պարագային զիրենք տեղյակ պահեք:
 • Ձեր ամուսնույն կամ կնոջ, ընտանիքի անդամներին ու ժառանգորդներին տեղյակ պահեք ձեր դրամատնային հաշիվների ու գործառնությունների մասին:
 • Ձեր ցանկությունների գիրն (will) ունեցեք, ուր ժառանգորդներն հստակ նշված լինեն:
 • Եթե մի ժառանգության կտակի կատարն էք անմիջապես դրամատան ու այլ դրամական հաստատություններին իմաց ենթակայի մահվան պարագային:

Ձեր հաշիվներից միշտ տեղյակ եղեք

 • Եթե մի բան փոփոխություն կրի, օրինակ երբ դադրեք գումար ստանալուց կամ դրամատնային հաշիվների ամսական կտրոններ, նրանց հետ անմիջապես կապ պահեք որ ձեր հաշիվը դեռ ակտիվ է:
 • Դրամատնային արկղների տարեկան վճարումը կատարելու չմոռանաք ու արկղները առնվազն տարին մի անգամ քննեք:

Ժամանակին պատասխանիր Լքյալ Գույքերի փոխանցման ցուցմունքներին

 • Դրամատներն ու դրամական հաստատությունները պարտավոր են $50 կամ ավելի արժող մի գույքի նահանգի փոխանցման թվականից առնվազն վեց (6) ամիս առաջ իմաց տալ սեփականատիրոջ: Սույն իմացի վերեւը գրված կլինի հետեվյալը.- «Կալիֆորնիա Նահանգն պարտավորեցնում է մեզ ձեզ իմաց տալ որ մեր մոտ գտնվող ձեր գույքն կարող ենք նահանգին փոխանցել՝ եթե մեր հետ չկապնվեք: Հետեվաբար, կարեվոր է որ ժամանակին պատասխանեք մեր դիմումի նամակին, այլապես գույքն կփոխանցվի նահանգին»:
 • Նախքան գույքի նահանգ փոխադրվիլը, նահանգի վերահսկիչը իմաց կտայ գույքատերերին, որ $50 կամ ավելի արժող նրանց գույքը նահանգին է փոխանցվելու՝ բացի եթէ ժամանակին իմաց տան ուղարկող կողմին նրանց գույքի մասին: Նահանգի վերահսկիչի նամակը ներփակում է գույքը իր մոտ ունեցող հաստատության հասցեն ու նրան հետ կապ հաստատելու միջոցները, գույքի տեսակը եւ նրա արժեքը: Հարկավոր է որ կապ հաստատեք գույքը պահող կողմին հետ մինչեվ ճշդված ժամկետը, որպեսզի գույքը նահանգին չփոխանցվի:

Լքված Գույքի Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք մեր կայքէջի Հաճախակի տրվող հարցեր