Քննիչների մասին տեղեկություն՝ սպառողների համար

Սպառողի պաշտպանության գործակալությունները տեղեկացնում են, որ օրինական բիզնեսներ չեն ակնկալում որևե վճարում՝ մինչև գույքին տիրոջ վերադարձվիլը: Սեփականատերերը պետք է կասկածին, եթե մի քննիչ նրանցից դրամ կամ գումար հարցնի՝ նախքան սեփականատիրոջ գումար ստանալը, կամ եթե վճարումը գույքի տոկոսային արժեքի հիմամբ չի: Այս մասին տեղեկությունների համար տեսնել՝ Քննիչների կողմից առաջարկված գումարներ

Ո՞վ է «քննիչ»ը:

Քննիչները (երբեմն անվանում են Asset Locators կամ Heir Finders) ֆիզիկական անձիք են կամ ընկերություններ, որոնք առաջարկում են անձերի փոխարեն լքված գույքի նկատմամբ հայցադիմում ներկայացնել: Օրենքի դեմ է որ նման քննիչներ գույքի արժեքի 10 տոկոսից աւելի պահանջեն իրանց ծառայության համար: (Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության, Բաժին 1582)

Սեփականատերերի կամ ժառանգների Վարչաշրջանի Probated կալվածքների համար հայցադիմումի ծառայությանց նկատմամբ որևե գումար առաջարկելու սեղմումներ չկան:

Վերստին վերեւ գնալ

Կարո՞ղ եմ իմ գույքի վերատիրացման դիմում ներկայացնել եթե այդ գործն կապալարույի հանձնելու համաձայնագիր եմ ստորագրել:

Մի գույքի սեփականատեր կարող է որեւե ժամանակ դիմում ներկայացնել նրա գույքի տիրացման: Այսուհանդերձ, ձեր այս գործն կատարող կապալարույի հետ ստորագրած համաձայնագիրը օրինական մի փաստաթուղթ է եւ դուք կարող է պարտավոր լինեք այդ համաձայնագրով ճշդված գումարն վճարելու:

Եթե մենք դիմում ստանանք գույքի վերադարձման թե ձեզնից ու թե ձեր կապալարույից՝ ձեր գույքն ձեզ կվերադարձնենք երբ ճշդենք թե դուք իսկական սեփականատերն եք, բացի եթե մինչ այդ մենք արդեն իսկ պատասխանած լինենք ձեր կապալարույի ներկայացրած դիմումին: Գույքի վերադարձնելն չի նշանակում որ մենք ձեզ ենք նախընտրել կապալարույին վրա կամ անտեսել ենք ձեր նրան հետ ստորագրած համաձայնագիրը կամ նրան հիմամբ կապալարույին խոստացված գումարին նկատմամբ:

Վերստին վերեւ գնալ

Արդյո՞ք որևե վճարում կա՞ երբ հարցս մի քննիչի միջոցով է մշակվում:

Այո: Քննիչները (երբեմն կոչվում են Asset Locators կամ Heir Finders), կարող են վճարում խնդրել ձեզանից: Օրենքի դեմ է որ նման քննիչներ գույքի արժեքի 10 տոկոսից աւելի պահանջեն իրանց ծառայության համար: (Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության, Բաժին 1582)

Դուք կարող եք Ձեր սեփականությունը ԱԶԱՏ և ուղղակիորեն Կալիֆորնիայի Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակից խնդրել Սկսեք Ձեր որոնումը հիմա

Վերստին վերեւ գնալ  

 

Վերադառնալ դեպի.-