Պահանջքի Մասին

Որի՞ն պիտի դիմեմ երբ իմաց եմ ստանում թե գույքս նահանգին է փոխանցվելու:

Նախքան գույքի նահանգ փոխանցվելը նահանգի վերահսկիչի գրասենյակը իմաց կտայ $50 կամ ավելի արժող գույքատերերին՝ թե նրանց գույքն նահանգ պիտի փոխանցվի, եթէ մինչեւ ճշդված ժամկետը իմաց չտան գույքը իր մոտ պահող կողմին: Վերահսկիչի նամակը ներփակում է գույքը իր մոտ ունեցող հաստատության հասցեն ու նրան հետ կապ հաստատելու միջոցները, գույքի տեսակը եւ նրա արժեքը:

Հարկաւոր է որ կապ հաստատեք գույքը պահող կողմին հետ մինչեւ ճշդված ժամկետը, որպեսզի գույքը նահանգին չփոխանցվի:

Գույքի նահանգ փոխանցվելուց հետո կարող եք զայն նահանգից խնդրել՝ առանց հատուցում վճարելու: Ձեր նահանգին փոխանցված գույքը խնդրելու ժամկետ չկա երբ այդ փոխանցվել է նահանգին:

Վերստին վերեւ գնալ

Արդյոք Պահանջի հայցի ժամկետ կա՞:

Ոչ, դիմում ներկայացնելու ժամկետ չկա: Կարող էք դիմում ներկայացնել որևե ժամանակ գույք Կալիֆորնիայի Վերահսկիչի Գրասենյակ ուղարկվելուց հետո:

Վերստին վերեւ գնալ

Որտեղի՞ց կարող եմ գտնել Պահանջի ֆորմը:  

Եթե ձեր գույքի որոնումն յաջող է, գույքի ID համարը կհայտնվի որոնման արդյունքների էջի վրա՝ Ձեր անունի և հասցեյի կից: Սեղմեք գույքի ID համարը, Սա Ձեզ տանելու է գույքի հատուկների էջը, ուր պիտի գտնեք դիմումի ապահովման ֆորմը որ կարող էք տպել: Վստահ լինեք հետեվիլ ֆորմի ցուցմունքներին:

Ձեր ստորագրությունը պիտի վավերացվի Նոտարի կողմից՝ եթէ դիմումի գումարը 1000 տոլար կամ ավելի է:Դրամատնային արկղների ու Securities-ի բոլոր դիմումների ստորագրություններն պարտին նոտարի կողմից վավերացված լինել:

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպե՞ս կարող եմ հայցադիմում ներկայացնել:                  

Հետևեք Claim Affirmation-ի ցուցմունքներին: Տպագրեք ֆորմը, ստորագրեք և հղեք մեր գրասենյակին հարակից փաստաթղթերով միասին: Հայցերն չեն կարող ինթերնեթի, Ֆաքսի կամ այլ ելեքտրոնային միջոցով հղվել:

Ձգձգումից ու վճարումի ուշացումից խուսափելու համար, դուք պետք է ուղարկեք մեզ պահանջվող փաստաթղթերն այնպես ինչպես ցուցակագրված են հայցի ներկայացման հրահանգներին մեջ: Եթե մենք չենք կարող որոշել ձեր սեփականությունը ներկայացված ապացույցներից՝ կդիմենք Ձեզ, կամ ալ հայցի թղթածրարն Ձեզ կվերադարձնենք անոր կցելով բացատրական նամակ՝ հայտնելով թե ինչո՞ւ չկարողացանք դիմումն ընդունել:

Վերստին վերեւ գնալ

Կարող եմ հայցադիմումս ինթերնեթի կամ ելեկտրոնային միջոցով ներկայացնել?

Ոչ: Հայցերն չեն կարող ինթերնեթի, Ֆաքսի կամ այլ ելեքտրոնային միջոցով հղվել: Կարիքն ունենք Ձեր բնօրինակ ստորագրությունն տեսնել հայցի վրա:

Ձեր տվյալները փոստով հղելու էք հետեվյալ հասցեյին.-

State Controller’s Office, Unclaimed Property Division
P.O. Box 942850
Sacramento, CA 94250-5873

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպէ՞ս կարող եմ դիմում ներկայացնել վախճանած մի անձի համար:

Կարող էք վախճանած անձի դիմաց դիմում ներկայացնել իբրեւ նրա ժառանքորդը կամ ներկայացուցիչը (Heir, Trustee, or Personal Representative / Executor/Administrator): Հաճիք տեսնել վախճանած անձի դիմաց դիմում ներկայացնել ու հրահանքներ բաժինը՝ ուր ճշդվել ենբ նման հարցի համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը:

Վերստին վերեւ գնալ

Կարո՞ղ եմ ընկերակցի հետ ունեցած հաշիվներն միասնաբար մեկ հայցադիմումով ներկայացնել:

Այն հարցը, արդյոք դուք կարող եք պահանջ ներկայացնել համատեղ սեփականություն հանդիսացող հաշվի ամբողջ գումարի համար կախված է նրանից, թե ինչպես է սկզից հաստատվել սեփականատիրությունը: Երբ պահանջ եք ներկայացնում համատեղ սեփականության համար, խնդրում ենք ներառել հնարավորինս շատ տեղեկություններ և համապատասխան փաստաթղթեր ցույց տալու համար, թե իչպես եք տիրանում սեփականությանը, այնպես որ մենք ավելի դյուրին կարողանանք հասկանալ արդյոք դուք օրինական սեփականատեր եք: Այդպիսի տեսակի սեփականության բարդությունների պատճառով մենք հնարավոր է որ կապնվենք ձեզ հետ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար:

Վերստին վերեւ գնալ

Պահանջը կարո±ղ է ներկայացվել մյուս սեփականատիրոջ հետ համատեղ:

Այո, եթե բոլոր սեփականատերերը ստորագրեն պահանջի ձևը և ներկայացնեն սեփականատիրությունը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Վերստին վերեւ գնալ

Ի՞նչ է լքված գույքի սեփականության համարը:

Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ յուրաքանչյուր հայցվոր իր մօտ պահի պատճենը «Գույք համար"ին և «Հայցի համարին», մինչև հարցն ի հայտ գա ամբողջությամբ: Այս թվերը մեր գրասենյակի կողմից օգտագործվում են որպես վկայակոչման միջոց:

Գույքի ID-ն յուրահատուկ է ու մի գույքի տրվում է մեր գրասենյակի կողմից ցուցակագրման պահին: Այս թվահամարն է որ դուք կտեսնեք երբ փնտռտուք կատարեք գույքի ցուցակների «Արդյունքների Էջեր»ում և օգտագործվում է բոլոր նամակների ու այլ կապի ֆորմերի վրա բոլոր գույքերին, որոնք պահվում են մեր գրասենյակի կողմից:

Վերստին վերեւ գնալ

Ի՞նչ է Հայցի համարը:           

Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ յուրաքանչյուր հայցվոր իր մօտ պահի պատճենը «Հայցի համարին», մինչև հարցն ի հայտ գա ամբողջությամբ: Այս թվերը մեր գրասենյակի կողմից օգտագործվում են որպես վկայակոչման միջոց:

Հայցի ID-ն յուրահատուկ մի համար է, որ մի գույքի նշանակվում է մեր գրասենյակի կողմից ցուցակագրման պահին: Այս թիվը տպագրվում է բոլոր նամակագրություններին՝ որ մենք Ձեզ ենք ուղարկում ձեր հայցի փաթեթի մասին:

Վերստին վերեւ գնալ

Կարո՞ղ եմ մեկ հայցապահանջ ներկայացնել բազմաթիվ գույքերի համար:

Եթէ մեկից ավելի գույքերի սեփականության էք դիմում, Կարող էք դա անել մեկ հայցադիմումով ու նրան կցել յուրաքանչյուր գույքի հատուկների մասին տպված էջը: Եթե գույքերն մեկից ավելի սեփականատերեր ունեն, այդ պարագայում յուրաքանչյուր սեփականատեր ստորագրելու է հայցադիմումը կամ այլ ստորագրված այլ հայցադիմում հղի գույքերի իր մասին համար:

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպե՞ս եմ իմանալու թե ստացել եք իմ հայցադիմումը:

Դուք պիտի ստանաք «Հայցադիմումի ներկայացման նամակ» որը կցուցադրի այն ամսաթիվը, երբ պահանջը ընդունվեց մեր գրասենյակում.

Կամ

Եթե պահանջը կարող է պարզվել և հաստատվել զայն ստանալուց անմիջապես հետո, դուք կստանաք նահանգի չեկ վերոնշյալ նամակի ստացման գիրի փոխարեն:

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպե՞ս կզեկուցեմ հասցեյի փոփոխություն:

Եթե Դուք տեղափոխվել էք մի այլ հասցե հայցադիմումն ներկայացնելուց հետո, խնդրում ենք Կապվել մեզ հետ անմիջապես՝ որպեսզի մենք կարողանանք թարմացնել մեր գրառումներն Ձեր մասին:

Վերստին վերեւ գնալ

Ի՞նչ փաստաթղթեր պահանջվում են ցուցադրել՝ որպես ապացույց իմ անունի փոփոխության:

Դուք պետք է տրամադրեք փաստաթղթեր, ինչպիսիք են ամուսնության վկայական կամ դատական փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն, որ դուք էք այն անձը, ում անունը հայտնվում է լքված գույքերի ցուցակում: Խնդրում ենք տեսնել ներկայացման հրահանգները այս մասին մանրամասն տեղեկատվություների ու փաստաթղթերի մասին, որ մենք կարիքն ունենք ձեր սեփականության ստուգման նպատակով:

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ իմ դրամը եթե ես հին, գանձապահական չեկ (Cashier's Check) կամ Money Order, կամ ալ չգանձված որևէ չեկ ունեմ, որոնք չեն ընդունվում բանկի կողմից:

Դուք պետք է լրացնեք Հայցադիմումը, ինքնության փաստաթուղթ ներկայացնեք ու չգանձված չեկից օրինակ հղեք: Երբ մենք ստուգենք ու վավեր նկատենք ձեր չեկի սեփականությունը մենք կկապվենք Ձեզ հետ և կխնդրեք ձեզնից մեզ ուղարկել չեկի բնօրինակը գանձապահ չեքը, կամ Money Order-ը: Վստահ լինեք թե չեկերից կրկնօրինակներ ունեք ձեր մօտ: Եթե դուք որևե պատճառով ձեզ մօտ չունեք սույն փաստաթղթերի բնօրինակները, խնդրում ենք Կապվել մեզ հետ

Վերստին վերեւ գնալ

Իմ Գույքի համար Տուրքեր Վկարելու ստիպվաՋծ եմ:

Դիմողներն պարտին իրենց տուրքերի մասնագետին դիմել տուրքերի ու նման պարագաների համար մասնագիտացած խորհուրդ ստանալու:

Վերստին վերեւ գնալ

Որքա՞ն ժամանակ Կխլի Իմ Պահանջի Գործընթացը:

Մենք ամեն ջանք կկատարենք ձեր պահանջը ժամանակին ավարտելու: Նկատի ունենալով լուծումի ենթարկվող հայցապահանջների մեծ ծավալը, օրենքը թույլ է տալիս մինչև 180 օր ամբողջական հայցադիմումի փաթեթի ստացման օրից, որ վերանայենք բոլոր փաստաթղթերը և կատարենք համապատասխան որոշումը:

Կանխիկ գումարի պահանջներն կարող են ավարտվել 30-ից 60 օրվա ընթացքում. Ավելի բարդ պահանջները, ինչպիսիք են ժառանգների հարցերն, բազմակի սեփականատերերը, կամ բիզնեսները, ընդհանուր առմամբ, ընթացքի մեջ են մտնում 180 օրից: Հաճիք մեզ 90-ից 180 հավելյալ օր տրամադրել՝ բարդ խնդիրների լուծման համար:

Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակն այժմ առաջարկում է առցանց համակարգ (online system), որտեղ դուք կարող եք ստուգել կարգավիճակը լքված գույքերին, որոնց գծով հայցադիմում էք ներկայացրել: Եթե ձեր պահանջի տեղեկատվությունը չի երևում մեր համակարգին մեջ սա նշանակում է որ դա տակավին ընթացքի մեջ չի կամ չի մշակվել մեր կողմից: Խնդրում ենք մոտավորապես 30 օր տրամադրեք հայցադիմումի փոստով ներկայացման օրից՝ ձեր պահանջի փաթեթի մշակման ու զայն ստուգելու կարգավիճակի մէջ լինելուն համար: Ստուգեք Ձեր պահանջի կարգավիճակը հիմա

Վերստին վերեւ գնալ

Կարո՞ղ եք իմ դրամը ելեկտրոնային Ավանդ-ի ձեվով իմ բանկի հաշիվին մեջ զետեղել:

Ո'չ: Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակն չի կարող փոխանցումներ կատարել Ձեր ընթացիկ բանկային հաշիվին: Երաշխավորված (նահանգային) չեկերը ուղարկվում են հայցադիմումով ձեր ապահոված հասցեյին:

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպե՞ս են բաժնետիրական (Stock Security) հաշիվներն Վճարվում:

Երբ նահանգն ստանում արժեթղթեր, դրանք նահանգի անունից, Օրենքի հիմամբ, կդրվեն նահանգի անվան տակ: Նահանգն վերադարձնում է արժեթղթերը սեփականատերին կամ նրա ժառանգներին, կամ նրանց արժեքի դրամն է ուղարկում՝ ըստ նրանց վաճարված գումարին: Տեսնել՝ (Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության, Բաժին 1563(b))

Եթե Ձեր արժեթղթերը պահվում է նահանգի կողմից

Նրանք Ձեզ Վերադարցնելու համար պարտինք նախ զանոնք փոխադրել ձեր անունով բացված մի հաշիվի (սա կարող է նաև լինել մասնավոր ընկերության, կամ պատասխանատու մշակման ընկերության կողմից) կամ Փոխադարձ ֆոնդեր-ի (mutual funds) մի ընկերութեան կողմից՝ ըստ արժետոմսերի տեսակին: Փոխանցումն տեվում է 6-ից 8 շաբաթ:

Մենք ձեզ կուղարկենք նամակ տեղեկացնելու ձեզ, որ ե՞րբ արժեթղթեր նախատեսվում են ուղարկվել փոխանցման գործակալին կամ փոխադարձ հիմնադրամին: Երբ Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակն փոխանցի արժեթղթերը փոխանցման գործակալի / փոխադարձ հիմնադրամների ընկերության՝ Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակն այլևս արժեթղթերին սեփականատերը չի և չունի վերահսկման իշխանություն՝ մնացած գործընթացի վրա: Նման ընթացք որդեգրելն խլում է 6-ից 8 շաբաթ մինչև տեղեկանաք թե ձեր որոշած փոխանցումն կատարվել է:

Եթե ձեր արժեթղթերը վաճառվել են, ինչպես պահանջվում է Կալիֆորնիայի լքված սեփականության օրենքը՝

Դուք իրավունք ունի ստանալ նրանց վաճառքից գոյացած զուտ եկամուտները և շահաբաժինները, տոկոսները, կամ այլ increments-ները, մինչև արժեթղթերը վաճառման թվականը: Դուք կամ Ձեր ժառանգներն իրավասու են օգտվել ցանկացած կորպորատիվ գործողությունների, ինչպիսիք են շահաբաժինները, միաձուլումները, split-ները, և spin-offs-ներըորոնք տրվել են գույքերը թողարկող ընկերության կողմից, մինչ նահանգն պահում էր ձեր գույքը: (Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության, Բաժին 1563)

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչո՞ւ է ավելի ժամանակ խլում բաժնետիրական (Stock Security) հաշիվներն Վճարվումը:

Հավելյալ ժամանակ է պահանջվում այն պահանջների մշակումը, որոնք ներառում արժեթղթեր, քանի որ մենք պետք է ուսումնասիրենք կորպորատիվ գործունեությունը (ինչպիսիք են կորպորատիվ միաձուլումների, ձեռքբերումների, ֆոնդային բաժանումների, կամ շահաբաժինների), որոնք կարող են ազդել հաշիվների արժեքին: Խնդրում ենք մեզ 90ից 180 հավելյալ օր արտօնեք ավարտելու այս հետազոտությունը:

Վերստին վերեւ գնալ

 

Վերադառնալ դեպի.-