California State Controller's seal

Օրենքներ, Կանոններ ու Աշխատելաձեվեր

    Օրենքներ ու Կանոններ

    Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակ Գաղտնի Ապահովագիր

    Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակը հիմնական է համարում անհատների ինքնության գաղտնապահությունը եւ խիստ միջոցներ է որդեգրել իր հավաքած տեղեկությունները գաղտնի պահելու գծով: Հետեվաբար, անձնական ինֆորմացյա բաց չի տրվում, բացի ձեր հավանությամբ կամ էլ այնպես ինչպես արտօնված է օրենքով: Այս մասին հաւելյալ տեղեկությունների համար հոս խփեք