California State Controller's seal

Սեփականատերների Պաշտպանի Գրասենյակն

Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակի գույքերը սեփականատերերին վերադարձնելու գծով օգտակար լինելու իմաստով, Վերահսկիչ՝ անձամբ գրել է  Սեփականատիրոջ Իրավունքների Ցուցակ: Փաստաթուղթից մի օրինակ տպելու համար խփեք վարի լեզուներով կոճակներին.- Այս մասին հաւելյալ տեղեկությունների համար հոս խփեք

Սեփականատերների Պաշտպանին Գրասենյակն ստեղծել է նահանգի վերահսկիչ՝, օժանդակելու այն անհատներին, գործատերերին ու տեղական իշխանություններին, որոնք չեն կարողացել ժամանակին հարթել նրանց լքված գույքի հարցերը: Պաշտպանը աշխատակցում է դիմումնավորների հետ՝ ատմինիստրական բոլոր միջոցներն օգտագործելու, լքված գույքի հարցերն լուծելու: Ան նաև աշխատակցում է Լքված Գույքերի Դիպարտամենտին հետ՝ ծառայությունն բարելավելու: 

Եթե դժվարություն եք ունենում ձեր հարցը ստանտարդ միջոցներով լուծելիս Սեփականատերների Պաշտպանի Գրասենյակն պատրաստ է անկախ վերաքննութիւն կատարելու ձեր հարցին: