California State Controller's seal

Ռեսուրսներ

Հարակից Կայքէջեր

Ինտերնետի ձեր  Browser-ը ինչպե՞ս լարել՝ Լքված  Գույքեր Փնտռելիս

Եթե թեքնիք դժվարություններ էք ունենում այս կայքէջը գործածելիս, կարող է որ ձեր ինտերնետի  browser-ն է խնդրհարույցը: Այս մասին հաւելյալ տեղեկությունների համար հոս խփեք

Մատչելիության / Օգնության էջ

Կալիֆորնիա նահանգի կայքը մշակվել է Կալիֆորնիա նահանգի օրենսգրքի 11135 հոդվածի համապատասխան, որը գտնվում է Կալիֆորնիայի նահանգի օրենսգրքի. Բաժին Դ-ի մեջ: Հոդված 11135-ը պահանջում է, որ բոլոր էլեկտրոնային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն որ զարգացվել կամ գնվել են նահանգի կողմից մշակված ու մատչելի լինեն հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց: Կան տարբեր տեսակի ֆիզիկական հաշմանդամություններ, որոնք ազդեցություն ունեն մարդու ինտերնեթի հետ շփման մեջ՝ ինչպիսին են Տեսողության կորուստ, լսողության կորուստ, սահմանափակ ձեռնարկության կարողություն, և իմացականություն: Հետեվաբար,  հաշմանդամներից յուրաքանչյուրը յուրահատուկ ձեվ ունի նման շփումի համար: Մեր նպատակն է ապահովել համացանցի լավ փորձառություն բոլորին համար: Այս մասին հաւելյալ տեղեկությունների համար հոս խփեք